QueerZagreb


27.5.2017

Deborah Leiser-Moore (AUS)

Moje tijelo, moja zemlja
My body, my country

12:00 – 15:00
Zagrebački plesni centar
Ilica 10


scroll down for english
Inspirirana likom O u Priči o O, koji podliježe manipulaciji, piercingu, brandingu u potrazi za ljubavlju i prihvaćanju, Moje tijelo, moja zemlja je iznimno osobno i aktivno istraživanje percepcije žene i ljepote. Ženska forma je „ogoljena„ - to je ponosno tijelo određene dobi, obilježeno tragovima prirodnih i medicinskih transformacije i primijećenih „nesavršenosti“. Publici su dani alati i pozvana je da se pridruži u mapiranje dijaloga koji delikatno korača između intimnosti i želje na granici tankoj poput britve.


Deborah Leiser Moore je performerica i redateljica koja za svoje iznimno odvažne, vizualno i fizički zahtjevne radove koristiti više kazališnih jezika kako bi istraživala kulturu, pamćenje i suvremene probleme. Njezin rad je kritički priznat i nominiran za brojne nagrade. Studirala je u Japanu sa Tadashi Suzuki stvorila uspješnu pedagogiju za izvedbe i podučavanje. Povremeno predaje na Sveučilištu La Trobe, te na Sveučilistima Western Sydney i Wollongongu, gdje predaje na preddiplomskom studiju. Također, pozvana je i kao voditeljica radionica na Sveučilištima Monash, Victoria, NIDA, Beit Zvi u Tel Avivu, Aristotle u Grčkoj i na Novom Zelandu. Trenutno je na umjetničkoj rezidenciji u Footscray Community Arts Center. Magistrirala je na Sveučilištu Victoria s radom Here and There – Then and Now (video instalacijom i performansom na temu ženidbenih rituala židovskih i muslimanskih žena. Trenutno završava doktorat na Sveučilištu Trobe.


english


Inspired by the character O in The Story of O - who undergoes manipulations, piercing, brandings (and more) in a quest for love and acceptance - My Body My Country is a highly personal and active exploration of perceptions of Women and Beauty. The female form is “bared “: it’s a proud body of a certain age, marked with traces of natural and medical transformations and perceived “imperfections“. Audience members are given tools and invited to join in a body mapping dialogue that delicately treads the razor’s edge of intimacy and desire.

Deborah Leiser Moore is a performance maker and director whose bold, highly visual and physical works use multiple theatrical languages to investigate culture, memory and contemporary issues. Her work has been critically acclaimed and nominated for awards. Deborah has studied in Japan with Tadashi Suzuki and has created a successful pedagogy for performance and teaching. Deborah was a regular sessional lecturer for many years at La Trobe University, University of Western Sydney and University of Wollongong. She has also been invited to lead workshops at Monash University, Victoria University, NIDA, Beit Zvi in Tel Aviv, Aristotle University, Greece and in New Zealand. Deborah is presently an artist in residency at Footscray Community Arts Centre. She completed a Masters in Performance at Victoria University with ‘Here and There – Then and Now’, a video/installation/performance work looking at wedding rituals of Jewish and Muslim women. She is now in the final stages of her PHD at La Trobe University.