Ispod tratinčica

Silvio Vujičić, Hrvatska

...svoj romantični, ali provokativni obol manjinama po pitanju roda, spola i seksualnog opredjeljenja dao je Silvio Vujičić najnovijim radom. Duhovito kreirajući svijet za sebe – mali ekosistem, načinio je biostroj koji predstavlja svijet postavljen naglavačke. Njegova demijurška intervencija sastoji se u tome da je uzgojio tratinčice ( vrlo simboličan cvijet koji se i danas u liberalnom, tolerantnom društvu veže uz «pedere» ), dajući im vodu i hranu odozgo a svijetlost odozdo. Svijet koji Silvio Vujičić prikazuje gledatelju obrnut je, kriv, neprirodan, umjetan – zajebao je u postojanju svijetom. Gay cvijet je simbol, ironični dokaz izvitoperenosti kao i manjina koju reprezentira...
Subota, 10. 9. 2005. u 13:00
Galerija Josip Račić, Margaretska 3