SFRJQ

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, uz društvenu produkciju partije, komunizma i socijalizma, proizvela je i brojne filmove. Queer Zagreb se zapitao koji od filmova bi se danas mogli svrstati pod kapu queera – pojma koji se profilirao u akademskim krugovima zapada tek u 90-im godinama 20. stoljeća, dakle nakon raspada Jugoslavije. Svjesni konceptualnih granica translacije pojma queer iz današnje perspektive u vrijeme SFRJ-a, ovomjesečno izdanje «Queer subota petkom (i subotom)» pokušava Vam prikazati i dokazati da je queera bilo i tada kada ga se tako nije nazivalo. Četrdesetpetogodišnju povijest jedne zemlje sa brdovitog Balkana činile su ne samo nacionalne, već i rodne i seksualne manjine.

Iako je dominantna norma svakako bila određena sloganom Tito-partija-omladina-armija, ostaje neistraženo kako je ta norma bila (i da li je bila uopće) izazivana seksualnim slobodama. Način na koji su procesi demokratizacija izazvali SFRJ, imali smo priliku svjedočiti proteklih ratnih godina. Budući da Queer Zagreb određuje queer kao pojam koji je subverzivan, ali ne i opasan za druge ljude, ovomjesečna selekcija odbacila je svaki onaj film koji bi bio karakteriziran queerom kao destrukcijom.

Ujedno ova SFRJQueer subota petkom (i subotom), poziv je novim generacija da istraže dostignuća «jugoslovenskih» umjetnika/ca na temu seksualnih i rodnih manjina. Povijest queera uvelike je nepoznata na ovim prostorima. Queerovci/ke nisu ostali bez svoje povijesti raspadom Jugoslavije. Oni/e je, naime, nikada nisu službeno ni imali/e. Naša skromna selekcija možda je jedan od prvih koraka ka važnom projektu pronalaženja te povijesti.

Smrt fašizmu, sloboda queeru!

 
print